چین به کاوش اعماق فضا می پردازد

چین ضمن اجرای پروژه ماه نوردی، اکتشاف اعماق فضا از جمله بهرام ، سیاره های کوچک با سفینه سرنشین دار را در برنامه خود دارد.

لی جی جون، رییس مرکز اکتشاف کره ماه و مهندس فضانوردی اداره دفاع و صنایع علمی چین گفت: اکنون چین در حال انجام برنامه ریزی و استدلال کاوش اعماق فضا است . برای نمونه ، کاوش بهرام ( مریخ )، سیاره های کوچک ، ژوپیتر و فضاهای دورتر از ژوپیتر .

وی افزود ، چین باید تحقیقات سیاره شناسی را تقویت کرده و در زمینه کاوش اعماق فضا تعاملات و همکاری با کشورهای دیگر را افزایش دهد وو وی ژن مهدنس کل پروژه ماهنوردی چین گفت: کره ماه مبدا کاوش فضای عمیق است، اکنون چین سفینه ماه نوردی "چانگ ای " شماره های یک ، دو و سه را با موفقیت پرتاب کرده است، در مرحله بعدی مشکلات فنی کلیدی کاوش اعماق فضا را حل می کند

   

   تلفن: 66462612

JoomShaper